anders@ao-byggkonsult.se


 

Bygg & Konsultfirma

                     Anders Olsson

 

070-3428967


Jag heter Anders Olsson och jobbar som kontrollansvarig främst på enfamiljhus, garage, om/tillbyggnader etc. i 1 & 2 plan.Jag fick mitt yrkesbevis som träarbetare 1978 och startade byggfirma 1996. Har sedan dess haft KA-uppdrag och nu som kontrollansvarig . Är utbildad och certifierad kontrollansvarig enligt PBL.


Jag arbetar som kontrollansvarig framför allt i Gävleborg och Uppland. Det är mest en familjshus, garage, om/tillbyggnader i ett eller två plan. Jag är utbildad och certifierad kontrollansvarig enligt PBL.


 

Bygg & Konsultfirma

                     Anders Olsson